Nové pravomoci pro Českou národní banku

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ČNB. Dala jí tím pravomoc zákonem určovat podmínky hypoték. Ty doposud ČNB jen doporučovala. Úprava ještě musí projít senátem. Centrální banka usiluje o její schválení již od roku 2016.

Co by se změnilo?

ČNB bude moci nově zákonem nařizovat limity hypoték. Podobné oprávnění, tedy určovat právně závazné limity úvěrových ukazatelů, platí v řadě zemí EU. Před absencích jejich zákonného ukotvení podle ČNB Česko varovala Evropská rada pro systémová rizika.

"Jde o to, abychom měli efektivní závazné nástroje, kterými případně, pokud to situace vyžaduje, můžeme zasahovat do trhu financování bydlení na úvěrovém trhu, čili bankami a případně nebankovními institucemi" uvedl k tomu guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Nové pravomoci u limitů hypoték

Konkrétní nastavení daného hypotečního limitu bude podle ČNB vždy záviset na tržní situaci v dané době. Centrální banka bude mít nově pravomoc zákonně stanovovat tyto limity LTV, DSTI a DTI.

LTV

Zkratka LTV znamená procentuální vyjádření poměru výše hypotéky vůči hodnotě zastavované nemovitosti. Hodnotu zastavované nemovitosti potvrdí každé bance jejich smluvní odborný odhadce. LTV se počítá z hodnoty zastavované nemovitosti. Rozhodující není nabízená kupní cena!

Loni ČNB doporučila zvýšení tohoto limitu na 90 % z 80 %. V takovém případě stačí kupujícímu 10% z hodnoty pořizované nemovitosti mít z vlastních zdrojů. Banky jsou ale zpravidla obezřetnější a stanovují u hypoték nižší, 80% limit. Podle výše LTV je rovněž rozdíl v úrokové sazbě.

DSTI

Zkratka DSTI znamená poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu. 

ČNB tento limit v současné covidové době nestanovujeNadále ale upozorňuje, že už v případě, kdy jako žadatel o úvěr vydáváte na splacení dluhů přes 40 % čistého měsíčního příjmu, vystavujete sebe i poskytovatele úvěru zvýšenému riziku nesplacení úvěru při nepříznivé situaci v budoucnosti.

DTI

Tento ukazatel odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. 

Ani tento limit ČNB nyní nestanovuje, dále jej však sleduje a žadatele o úvěr upozorňuje na to, že riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy jeho celkové zadlužení převýší osminásobek čistého ročního příjmu.

Zvýhodnění pro lidi do 36 let

Úvěrové limity mají být podle novely přívětivější k mladým lidem do 36 let, pro které novela zákona stanovuje vyšší horní hranici ukazatelů než pro ostatní žadatele, a to o 10 % u LTV, o 5 % u DSTI a o jednoroční násobek čistých příjmů u DTI. 

To znamená, že pokud bude například LTV u banky stanoveno na 80 %, lidé do 36 let by mohli získávat hypotéky s limitem až 90 %.

Dostupnost bydlení se podle bank nezhorší

Někteří opoziční politici byli proti přijetí novely s tím, že sníží dostupnost hypoték a ztíží cestu k vlastnímu bydlení. Podle České bankovní asociace (ČBA) stanovování podmínek pro získávání úvěrů na bydlení ale prakticky nic nezmění.

Co se týče dostupnosti hypoték, je ČBA toho názoru, že na ni tato novela nebude mít žádný vliv. Dnes přijatá změna zákona totiž nebude mít bezprostřední dopad na posuzování úvěruschopnosti žadatelů o hypoteční úvěr, neboť je ve vlastním zájmu bank, a také to pro ně vyplývá ze zákona o spotřebitelském úvěru, aby posuzování úvěruschopnosti i nadále prováděly s maximální obezřetností a pečlivostí.

Podle něj ČNB sice dosud mohla dávat bankám jen doporučení, jak mají hypotéky poskytovat, má ale takové donucovací pravomoci, že se banky jejími doporučeními řídí i nyní. V opačném případě by si ČNB vynutila plnění doporučení prostřednictvím svého dohledu. 

Větší pravomoc pro obchodování na volném trhu

Novela zákona dává ČNB do rukou také větší pravomoc pro obchodování na volném trhu, které centrální banka potřebuje pro efektivní kvantitativní uvolňování, tedy k tištění a vytváření nových peněz na nákup dluhopisů.

ČNB sice i nyní může kvantitativně uvolňovat, tedy odkupovat i dluhopisy delší doby splatnosti od bank, pojišťoven, penzijních fondů a dalších druhů finančních společností, ale tuto možnost měla až dosud v této míře jen do konce letošního roku. Umožnila to novela zákona schválená loni v březnu v souvislosti s pandemií koronaviru a očekávanou krizí. Tato novela však platí jen do konce letošního roku. Před ní mohla ČNB obchodovat jen s omezenou skupinou nástrojů a protistran.

Novela, kterou nyní poslanci přijali, tato omezení ruší a umožní centrální bance obchodovat s dalšími nástroji finančního trhu a se všemi jeho účastníky. Rozšíření druhů transakcí a okruhu subjektů, s nimiž může obchodovat, má centrální bance umožnit pružně reagovat na potřeby měnové politiky, a to především v krizových situacích, jako byla například finanční krize z roku 2008.

Navržené změny jsou podle ČNB v souladu s úpravami v jiných zemích, včetně pravidel pro činnost Evropské centrální banky. Novela zákona o ČNB uvádí nástroje naší centrální banky do souladu s úpravou ve vyspělých zemích včetně eurozóny. 

"Mohu veřejnost ujistit, že nově získaných pravomocí jak v oblasti operací na volném trhu, tak v oblasti regulace hypoték ČNB využije vždy pouze v zájmu plnění svého zákonného mandátu, tj. v zájmu zajištění cenové a finanční stability České republiky" doplnil k tomu guvernér Rusnok.

Tak uvidíme, zda zákon, tak jak je navržen projde senátem. Máte-li jakýkoliv dotaz, ráda Vám jej zodpovím. Uvažujete-li o financování koupě, ráda Vám se svým teamem pomohu.

Přeji hezký den a budu Vás i nadále informovat. Jitka


zdroj: Měšec