NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM V NOVÉM OD 1.ŘÍJNA 2021

10.08.2021

Dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) slouží zejména ke zvýšení energetické účinnosti domů a budov a snížení lokálních emisí. Podpora jde také na snižování energetické náročnosti budov a domů včetně výměny starých kotlů, na využívání obnovitelných zdrojů energie a na adaptační opatření související se změnou klimatu. Od podzimu se program rozšíří.

Příjem žádostí se rozběhne až od 1. října 2021, ale výdaje budou uznatelné zpětně už od 1. ledna 2021. To znamená, že můžete žádat o dotace na realizace provedené od začátku letošního roku.

Podpora bytových domů i mimo Prahu

Bytové domy mimo hlavní město v současné době na podporu z Nové zelené úsporám nedosáhnou. Dotace mohou čerpat jen z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). To se má od 1. října změnit - pravidla se sjednotí a budou stejná pro bytové domy v celém Česku. Z programu bude možné čerpat dotace na zateplení, výměnu oken, rekonstrukci střech (včetně budování zelených střech) a instalaci fotovoltaiky. Zvýší se také maximální výše dotace, a to až na 50 % uznatelných nákladů.

Bonusy při kombinaci opatření

Novinkou je systém bonusů, které můžete získat v případě, že žádáte o dotace na více opatření najednou.

U rodinného domu můžete na bonusech získat celkem přes 90 tisíc Kč. Za každou kombinaci lze získat navíc 10 tisíc Kč, ale jen v případě, že zkombinujete vybrané dotace. Například za zateplení a pořízení solárních panelů je bonus 10 tisíc Kč, v případě zateplení, solárních panelů a nádrže na dešťovou vodu je bonus 20 tisíc Kč. Za kombinaci s dotací na výměnu starého kotle je pak bonus 20 tisíc Kč a pro takzvaně strukturálně postižené regiony (jde o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký) je navíc bonus 10 %.

V případě bytových domů lze na bonusech získat celkem přes 120 tisíc Kč. I v tomto případě se to týká jen vybraných kombinací, kdy lze získat navíc 20 tisíc Kč. Například v případě zateplení a pořízení fotovoltaiky je bonus 20 tisíc Kč, v případě zateplení, fotovoltaiky a dešťovky (nádrž na dešťovou vodu) je bonus 40 tisíc Kč. I v tomto případě je pro strukturálně postižené regiony určen navíc bonus ve výši 10 %.

Hospodaření s dešťovou vodou

Jednou z nových oblastí podpory je hospodaření s dešťovou vodou. Jde o implementaci dosud samostatného programu Dešťovka do Nové zelené úsporám. Hospodaření s vodou a recyklace odpadní vody je jedním z klíčových témat souvisejících s bojem proti změně klimatu.

Smyslem dotace je pořízení systému na zachytávání dešťové nebo odpadní (takzvané šedé) vody. Dešťovou vodu je pak možné použít například na zalévání zahrady, odpadní vodu z van a umyvadel pak po přečištění speciální technologií na splachování záchodů nebo na praní prádla. Recyklace vody v budovách je v Česku zatím v plenkách, připravuje se ale legislativa, která by měla instalaci systémů zjednodušit. V Česku už je několik projektů, které recyklovanou šedou vodu využívají na splachování i praní.

U rodinných domů jde získat dotaci na:

 • Dešťovou vodu pro zálivku - až 55 tisíc Kč (neplatí pro novostavby, ale jen pro stávající rodinné domy)
 • Dešťová voda využívaná jako užitková i pro zálivku - až 65 tisíc Kč
 • Odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková i pro zálivku - až 60 tisíc Kč
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže) až 110 tisíc Kč

Výsledná částka závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže.

Podpora na pořízení dobíjecí stanice pro elektromobily

Dotace z NZÚ se nově rozšíří také o výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobily, a to jak v případě rodinných domů, tak i bytových domů. Maximální výše podpory u rodinných domů je 30 tisíc Kč a lze ji poskytnout jen jednou, tedy jen na jednu dobíjecí stanici. V případě bytového domu lze získat dotaci až 30 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku.

Trvale obydlené rekreační objekty

Další novinkou je možnost čerpat dotace z NZÚ také na rekreační objekt, ve kterém trvale žijete. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří se do chat či chalup stěhují kvůli rostoucím cenám bytů ve velkých městech.

Na co můžete od podzimu čerpat dotace

 • rekonstrukce rodinných a bytových domů a rekreačních domů, využívaných k trvalému bydlení (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
 • stavbu a nákup pasivních rodinných a bytových domů,
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • zelené střechy a stínicí techniku,
 • akumulační nádrže na dešťovou vodu,
 • využití tepla z odpadní vody,
 • systém řízeného větrání s rekuperací,
 • výměnu starých kotlů,
 • systémy pro ohřev vody,
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu.

Kdo může o dotace žádat

 • majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů,
 • společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • obce a města vlastnící rodinný či bytový dům,
 • nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů,
 • developeři - podnikatelské subjekty,
 • osoby, kterým svědčí právo stavby.

Správcem Nové zelené úsporám je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), příjem žádostí, jejich administraci i vyplácení dotací zajišťuje Státní fond životního prostředí. Z programu bylo od roku 2014 vyplaceno přes 10 miliard Kč a podpořeno přes 65 tisíc žádostí. Do roku 2030 se má z programu rozdělit 39 miliard Kč z evropských i národních zdrojů.

ZDROJ: MĚŠEC.CZ

Chcete-li s použitím dotace pomoct či poradit při rekonstrukci stávajícího domu, výstavbě nového nebo při nákupu nového domu, ráda Vám s tím pomohu. Stačí vyplnit kontaktní formulář nebo si domluvit osobní schůzku na tel. č. 733726910