Kulový blesk se vším všudy

19.08.2022

Jednoho dne mi zatelefonovala paní Marie chtěla se mnou probrat ocenění jejich domu a možná i prodej. Vzala jsem si adresu a domluvily jsme se, že se zastavím podívat na dům hned zítra, že budu mít cestu kolem.

Přijela jsem na uvedenou adresu. Z okna mě vítala usměvavá a velmi příjemná starší dáma a její manžel. Posadili jsme se v obýváku a oni začali s povídáním od začátku. Že již 5 let uvažují o prodeji tohoto domu, protože práci v něm a kolem něj již nezvládají, že jsou nemocní, a že by si ještě chtěli užít života bez starostí.

Tak jako obvykle jsem byla na schůzku dostatečně připravená, s předběžným odhadem prodejní ceny a postupem celého obchodu krok po kroku. Všechno jsem jim dopodrobna vysvětlila. Má nabídka se jim líbila, a abychom mohli za dům požadovat vyšší cenu, doporučila jsem jim trochu vymalovat a uklidit. Sami konstatovali, že již není v jejich silách. Nabídla jsem jim tedy své další služby a šikovného řemeslníka. Domluvily jsme si všechny podmínky. Aby se mohlo vymalovat, bylo potřeba i pár věcí zlikvidovat. Druhý den se již přistavil kontejner. Věci nepotřebné, nepoužívané, rozbité nebo hodně staré se naházely do něj. Dům se postupně maloval a hned i uklízel, protože se tam dál bydlelo. Když bylo vše hotovo a připraveno na prezentaci k prodeji, přijel Ondřej Pavlačík a udělal nám jako vždy skvělé fotografie, videoprohlídku a 3Dscan nemovitosti.

Koneční zájemci o koupi - p. Lucie s p. Davidem a rodinou - se našli do měsíce, dům si hned zamilovali, zarezervovali a složili rezervační zálohu. Začali vyřizovat hypotéku, ale část kupní ceny chtěli hradit z prodeje jejich RD v Ostravě. Domluvil se tedy termín pro podpis KS nejpozději do 30.4.2022. Vyhovovalo to oběma stranám, neboť i paní Maruška s manželem teprve začali hledat byt ke koupi, který by jim vyhovoval.

Byla jsem se tedy podívat na RD zájemců. Dům byl velmi pěkný, cena jsme stanovili tak, aby byla pro zájemce atraktivní a rozumná. Vše se připravilo k prodeji, k focení, video, 3D scan, vlastní stránku nemovitosti a její prezentace na realitních servrech a v reklamě na FB, LinkedInu, Googlu, Seznamu i Youtubu.

Ozývali se zájemci. Protože bylo dost času, výběrem jsme se rozhodli a podepsali rezervaci s panem JK. Všechno šlo jak po drátkách, další prodej zde již nebyl. Vyřizoval si hypotéku u ČMSS, zbytek peněz měl mít z vlastních zdrojů. Protože byly odhadkyni špatně podány informace, banka trvala na Zrušení věcného břemene užívání a bytu, které na domě vázlo, ještě před vystavením úvěrových smluv, protože s tímto věcným břemenem prý není tento dům vhodná zástava. ( v jiných případech bylo v odhadu uvedeno: "současně s podpisem kupní smlouvy bude zrušeno věcné břemeno užívání a bytu" v takovém případě byla nemovitost vzata do zástavy bez problémů). Předala jsem tuto informaci právnímu zástupci, který připravil samostatnou smlouvu. Ta se podala na příslušný katastrální úřad a zavkladovala.

V průběhu měsíce března jsem našla vhodný byt pro paní Marušku s manželem. Když se na něj byli podívat, zalíbil se jim byt i cena. Slovo dalo slovo, nastavily se termíny a chystaly se smlouvy.

Všem se rozeslaly e-mailem návrhy smluv vč. poradců bank, nechalo se vyjádřit banky a právní zástupce jednotlivých stran. Když byl domluven termín podpisu, kupující RD v Ostravě pan JK nám náhle oznámil, že máme v rezervační smlouvě termín podpisu kupní smlouvy nejpozději do 30.4.2022, a že on chce podepsat až v tento termín. Podivovali jsme se tomu, hledali důvody proč to tak chce, ale odstoupit z nás nikdo nechtěl. Respektovali jsme tedy toto přání, i když se všechno posunovalo. Projednalo se se všemi, všichni byli pro.

Čtyři dny po původním termínu nám zemřela paní Maruška. Ta zpráva zasáhla nás všechny. S jejím manželem a jejich dcerami jsme se sešli. Všichni tři měli stejný cíl, pokračovat v prodeji domu a koupi bytu, aby byl její manžel pan Petr K. v pořádku a nemusel se dál o dům starat. Probrali jsme celou situaci, všechno co bude následovat a jaké jsou možnosti.

S těmito zprávami jsem jela za kupujícími p. Lucií a p. Davidem. Ze zprávy byli zdrceni, ale i oni chtěli v obchodu pokračovat. Pak jsem ještě měla schůzku s majitelem bytu p. Petrem B., který rovněž souhlasil, že počká na dědické řízení, a že byt nikomu neprodá.

Protože s paní notářkou, která měla řízení dostat, již delší dobu spolupracuji, sešla jsem se s ní, probraly jsme celou situaci a domluvily jsme se, že bude dělat všechno proto, aby se řízení co nejvíce zkrátilo, a vše proběhlo v časech, které jsme se zájemci původně nastavili. Poslala jsem ji veškeré potřebné dokumenty, údaje, aby se řízení zbytečně netáhlo.

Aby vše probíhalo jak má, se na konci dubna sešli podepsat KS k prodeji RD v Ostravě p. Lucie a pan JK. Ten ihned po podpisu složil do úschovy prostředky z vlastních zdrojů. Podepsaly se úvěrové a zástavní smlouvy, ty se podaly na katastrální úřad, a čekalo se na načerpání úvěru z banky. Na konci května, kdy měl pan JK doplatit zbývající část kupní ceny z úvěru ČMSS se tak ale nestalo! Nikdo nevěděl proč! I když byly uzavřeny smlouvy, podán Návrh na vklad zástavních smluv na katastr a vyznačena plomba a všechno odesláno do banky zpět, peněžní prostředky banka nepustila. Dali jsme kupujícímu 5 pracovních dnů čas, aby věc prověřil a vyřešil. Zároveň jsme jej požádali, aby žádal banku o zpětvzetí Návrhu na vklad zástavních smluv, když neposkytli peněžní prostředky.  Mezi tím jsem pro jistotu oslovila další zájemce, kteří měli tehdy zájem o dům. Uskutečnily se prohlídky. Peníze nedošly, a proto prodávající p. Lucie odstoupila od KS pro neuhrazení celé kupní ceny.

Druhý den se rezervovalo s novými kupujícími p. Tomášem a p. Jitkou. Zároveň jsem s paní Lucií na KÚ vkládaly v poslední den běžící ochranné lhůty zpětvzetí Návrhu na vklad zástavních smluv pro ČMSS s doložením Potvrzení o neuhrazení kupní ceny do advokátní úschovy + odstoupení od kupní smlouvy. O zpětvzetí Návrhu na vklad ZS žádal kupující, pak jsme banku dvakrát telefonicky informovaly o našich krocích a žádaly je okamžité zpětvzetí Návrhu i z jejich strany,  jednou žádal sám katastr. Bylo nám sděleno, že dopis již odešel na adresu p. Lucie, ale nic nedošlo. Žádaly jsme, aby to poslali znovu. Pak přišel dopis EMS službou. Dokumenty p. Lucie podepsala a já jsem je dala obratem na katastr. Po dvou dnech jsme naháněli dopis z katastru o ukončení řízení, aby mohlo být zpětvzetí dokončeno a smázáno z listu vlastnictví - sehnali jsme podací číslo a volaly na Českou poštu. Skoro to bylo jak hledat jehlu v kupce sena. Nakonec se vše povedlo. Všechno je jen o lidech.

Dokončení zápisu vlastníka na RD v Ostravě i po dědickém řízení na RD v Bohumíně se sešlo v jeden den, 8.8.2022. Všechno se děje jak má a kdy má. Sice se vše posunulo o měsíc, ale protože byli všichni vstřícní a všichni chtěli obchod dotáhnout do zdárného konce, díky spolupráci a porozumění všech zúčastněných se to povedlo.

V srpnu předáme nejdříve byt p. Patra B. do užívání p. Petrovi K., pak RD v Bohumíně p. Lucii a p. Davidovi s rodinou a poslední den v srpnu RD v Ostravě p. Tomášovi a p. Jitce a jejich rodině. 

Všem moc děkuji, že tento kulový blesk se mnou podstoupili. 

Všem přeji, aby se jim v nových domovech moc líbilo, aby tam byli spokojení a šťastní.

A jak celý příběh prožívali jeho aktéři?