Když nákup nemovitosti řídí emoce.

07.07.2021

Při pohledu na obrázek výše asi přemýšlíte, co mají aukce koní společného s prodejem nemovitostí. Ale ve všech obchodech je to stejné. U koní to takhle chodí od pradávna. 

S rostoucí poptávkou po bytech, domech a pozemcích se stále častěji objevuje poměrně nová forma prodeje nemovitosti. Prodej nejvyšší nabídce.

Poptávka po bytech, domech a pozemcích neochladla ani ve druhém čtvrtletí roku 2021. Stále je vyšší počet poptávaných nemovitostí před skutečnou nabídkou. To je výhodou pro prodejce nemovitosti, kteří mají možnost prodat za vyšší cenu. A jak takovou cenu zjistit? Prodejem pomocí aukce.

V posledních měsících se v inzerci začíná objevovat dovětek, že bude nemovitost prodána nejvyšší nabídce. Tato praxe je zažitá v mnoha státech Evropy a prakticky jedinou možností, jak koupit nemovitost v USA. Proto byla jen otázka času, kdy se aukce začne v širším měřítku využívat i u nás.

Jaké jsou způsoby prodeje formou aukce

  1. Tou nejjednodušší je skrytá aukce, nebo-li obálková metoda. Pochopitelně se nejedná o nic nelegálního. Princip spočívá v tom, že kupující neznají nabídky ostatních. Po prohlídce jsou zájemci vyzváni, aby zaslali návrh kupní ceny emailem nebo navrhovanou kupní cenu vyplnili do obálky. (Tuto metodu dělám, když je  zájemců 2-3, a abych omezila spekulacím, sezvu si všechny zájemce do kanceláře, kde dostanou tiskopis na vyplnění - jejich údaje, poté použitých do rezervační smlouvy, a  svou nejvyšší nabízenou částku. Po vyplnění a odevzdání ke mně zpět, částky přečtu, a zájemce s nejvyšší nabídkou rovnou podepíše rezervační smlouvu a složí rezervační zálohu).

  2. V případě, že by tito zájemci chtěli uskutečnit veřejnou aukci, i takto se může licitovat cena. Umožňuje získat pro prodávající maximální částku. Kupující se sejdou v jedné místnosti, fyzicky se vidí, do nákupu vstupují s emocemi a touhou vítězit. (Tuto metodu dělám, když je zájemců 2-5, nechtějí obálky, ale chtějí přihodit, kdyby dal někdo více. A abych zamezila spekulacím, sezvu si všechny zájemce do kanceláře, kde dostanou přiděleno číslo, přihazují minimální příhoz. Po dosažení maximální částky od všech zájemců ten s nejvyšší nabídkou rovnou podepíše rezervační smlouvu a složí rezervační zálohu.)

  3. Aukce, které běží online v předem určeném čase, na předem zaslaném odkaze a pouze pro zájemce, které makléř viděl na prohlídce. Týkají se z větší části nemovitostí, o které je po prohlídkách tolik zájemců, že by se nevešly do kanceláře. Tento způsob prodeje je u nás novinka a pro prodávající přináší navýšení kupní ceny až o desítky procent. Kupující do nákupu vstupují s emocemi a touhou vítězit. (Tento způsob volím, když se nemůžeme shodnout na jednom termínu schůzky, a je hodně zájemců. Využívám portál chytra-aukce.cz, která mi pro klienty připraví i protokol o konané aukci. Klienti po svém příhozu okamžitě vidí, že je jejich nabídka nejvyšší nebo že ji někdo přebil. Také se nemůže stát, že by chtěl někdo v poslední chvíli přihodit, aby druhého vypekl. V tomto případě se aukce automaticky prodlouží o dalších 5 minut. Po ukončení aukce je známa všem konečná vydražená kupní cena a vítěz. Ten je povinen do 48 hod od ukončení aukce podepsat rezervační smlouvu a uhradit rezervační poplatek.)

  4. Další dva způsoby již nemohou dělat realitní makléři. Nemovitost je možné k online aukci nabídnout také v tzv. dobrovolné dražbě. Tento způsob provádí dražební společnost oprávněná provádět dražby. Vycházejí vždy z odhadní ceny. Pro prodávající je to né vždy nejlepší způsob, neboť lidé si s pojmem dražba spojují exekuce a jiné problémy. Klient před zahájením aukce je povinen uhradit dražebníkovi dražební jistinu. V případě, že nevyhraje, vrací se. V případě, že vyhraje, započte se do kpuní ceny, pokud si to rozmyslí, propadá.

  5. V případě, že je nemovitost zatížena exekucí a dlužník nesplácí své závazky, přikročuje exekutor k tzv. nedobrovolné dražbě. Nechá zhotovit tržní ocenění. Vyvolávací cena takové nemovitosti pak činí cca 2/3 odhadní ceny. O tyto nemovitosti se spíše zajímají investoři než běžní občané, kteří by možná za jiných okolností dali mnohem více. V případě, kdy první dražba není úspěšná cena se ještě poníží.

Pokud se budete aukce účastnit jako kupující, přistupujte k nákupu s rozvahou. Předem si zjistěte možnost výše úvěru a stanovte si maximální částku, kterou jste ochotni za nemovitost nabídnout. Nenechte emoce zvítězit, touha vyhrát aukci může být natolik silná, že vás později dostane do finančních problémů.

Tip pro prodávající

Dnes existuje již několik prodejních strategií, jak nemovitost prodat. Zkuste se zeptat profesionálního makléře, jak by prodej konkrétně té Vaší nemovitosti řešil, abyste získali maximální možnou cenu.

Chcete-li se poradit se mnou, jsem Vám k dispozici. Můžewte mě kontaktovat na tel. č. 733726910, na e-mailu info@jitka-biernatova.cz nebo vyplnit formulář níže