Katastr nemovitostí - změny neprošly

03.06.2021

Dle zprávy ze dne 24.5.2021 umístěné na stránky katastru (https://nahlizenidokn.cuzk.cz) měly být ve dnech 12.-13.6. 2021 pro zajištění plnohodnotného fungování aplikace provedeny úpravy, kterými chtěl KÚ předejít tomu, aby se opakovala situace z kraje roku, kdy došlo ke zhoršení odezev aplikace, které se jim podařilo vyřešit až v polovině března. K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do KN softwarovými roboty. Uvedenou situaci  KÚ vyřešil posílením technologické infrastruktury. V důsledku rostoucího automatizovaného vytěžování dat by s velkou pravděpodobností dříve či později došlo. Tímto opatřením mělo být zároveň sledováno zvýšení ochrany soukromí a osobních údajů vedených v katastru nemovitostí.

Na základě nežádoucích ohlasů k tomuto kroku se nakonec k jeho uskutečnění nepřikročí.

Ze zprávy ze dne 3.6.2021 - Doplňující informace ke změnám v aplikaci vyplývá, že i po 13.6.2021 zůstane v aplikaci zachována možnost zobrazení údajů o vlastnících a účastnících řízení bez přihlášení. Nepřihlášení uživatelé budou muset překonat test známý jako CAPTCHA, který by měl bránit automatizovanému vytěžování údajů. Opakovanému přepisování CAPTCHA kódů se uživatelé mohou vyhnout přihlášením.