Dodržujete legislativu kolem septiků a jímek?

27.04.2021

Při své práci realitního zprostředkovatele jsem se při prohlídce se zájemci o koupi pozemku prošli po parcele. Po okraji prodávaného pozemku byl vidět potůček. Po pár dnech na tom stejném místě byl cítit smrad, a po bližším ohledání potůčku jsme zjistili, že je to výtok z nějakého odpadu jednoho ze stávajících horních domů.

Od roku 2008 se nemůže odpadní voda přímo ze septiků vypouštět do půdy nebo vodních toků, je nutné ji předtím upravit. Takovému majiteli pak hrozí až padesátitisícová pokuta. Občané, kteří nemohou svůj septik napojit na veřejnou kanalizaci mají několik možností, jak se se staronovými pravidly vyrovnat.

Nejjednodušší a nejlevnější variantou je zaslepit odtok. Ze septiku se tak stane žumpa, ze které vody neodtéká, ale musí se vyvážet. Pozor! Když začne žumpa přetékat, dopouštíte se opět přestupku. Zmínku o odpadních vodách a nakládání s nimi pak najdete v zákoně č. 254/2001 v §38 odst. 6:

"Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem."

Další z možností je nový septik, ten dnes ne všechny úřady dovolují. Jedinou výjimkou jsou septiky vybavené zemním filtrem nebo jiným způsobem biologického čištění. Nový septik se všemi aspekty Vás může přijít tak na 70.000,- Kč

Poslední možností je septik zmodernizovat, pořídit k němu čističku odpadních vod (ČOV). K vybudování domácí čističky je třeba požádat o povolení odbor životního prostředí, a o povolení k nakládání s odpadními vodami. Náklady na ČOV a její instalaci se pohybují kolem 50.000,- Kč.

Ani vypouštění odpadních vod z jímky se neobejde bez patřičného povolení. Všechno, co o povolení potřebujete vědět, se dozvíte v zákoně č. 254/2001 v §8.

V případě nějakých dotazů se mi klidně ozvěte, ráda Vám pomohu.

Hezký den přeji Biernatová Jitka, 733726910