Daň z příjmů & družstevní byt převedený do osobka

06.12.2021

Blíží se čas, kdy po Novém roce se průběhu prvních tří až šesti měsíců  řeší Daňové přiznání k dani z příjmů z prodeje nemovitostí jako součást DP z příjmu fyzických osob.

Pokud jste v loňském roce prodali byt, který byl družstevní, než jste se stali jeho vlastníky, dejte si pozor na počítání časového testu. Dobu členství v bytovém družstvu totiž již není možné zahrnout do časového testu pro získání nároku na osvobození příjmů z prodeje. 

K 1. lednu 2014 byl v ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů neurčitý pojem "nabytí" nahrazen pojmem "nabytí vlastnického práva". Tím se dle NSS odstranila legislativní nepřesnost a byla překonána dosavadní judikatura.   

Pokud tedy dojde k prodeji původně družstevního bytu, do časového testu už nelze započítat dobu, po kterou fyzická osoba vlastnila členský podíl v bytovém družstvu. Tento závěr může významně ovlivnit skutečnost, zda příjem z prodeje původně družstevního bytu bude od daně osvobozen či nikoliv, a to zejména v současné době, kdy se pětiletý časový test prodloužil na 10 let v případě, kdy prodávající neměl v daném bytě před jeho prodejem své bydliště minimálně 2 roky.  

Máte-li k tomuto tématu jakýkoliv dotaz, zeptejte se. Stačí vyplnit formulář níže nebo zavolat na tel. č. 7336726910