CO VŠECHNO MUSÍ PLATIT NÁJEMNÍK

03.11.2022

Chcete-li si pronajmou byt měli by jste počítat s tím, že budete muset hradit nájemné a s tím společně mít poplatky spojené s užíváním bytu. To může a většinou i obsahuje:

 • zálohu na dodávku tepla
 • zálohu na dodávku teplé vody
 • zálohu na dodávku studené vody a stočné
 • zálohu na osvětlení společných prostor, úklid společných prostor a výtah
 • pokud si nezařídíte sami, pojištění domácnosti a odpovědnosti za způsobené škody (Smlouvu může sepsat i pronajímatel jako pojistník, a pojištění jsou pak nájemníci)

Někteří pronajímatelé mají rovněž energie a další služby na sebe, jiní je nechávají přepsat na nájemce

 • zálohu na dodávku elektrické energie
 • zálohu na dodávku plynu
 • internet, TV, komunální odpad, a jiné

Nájemce provádí a platí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

(Občanský zákoník a nařízení č. 308/2015 Sb.)

Běžná údržba bytu

Běžnou údržbou se rozumí "udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání". Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.

Drobné opravy bytu

 • opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
 • opravy jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování a klik, výměny zámků včetně elektronického otevírání vstupních dveří bytu a opravy kování, klik, rolet a žaluzií u oken zasahujících do vnitřního prostoru bytu
 • opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídících jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu
 • výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt
 • opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku
 • opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci teploty
 • opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní; u zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu včetně kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva včetně kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení
 • výměny drobných součástí předmětů uvedených v předchozím odstavci

Další povinnosti nájemce

 • zajišťovat a platit pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek nebo vestavěných skříní
 • zajišťovat prohlídky a čištění bytových kotlů nebo kamen (sem ale nepatří opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení, ty hradí majitel)
 • zajišťovat výměnu žárovek, stejně jako třeba opravy či výměny vypínačů, zásuvek, zvonků, ale třeba i prahů, lišt nebo jednotlivých částí dveří a oken včetně kování a klik
 • opravy všech výše uvedených zařízení, u nichž odpovídá za prohlídky a údržbu, tedy například sprch nebo sporáků
 • opravy a certifikace bytových měřidel, podle nichž se v domě počítají náklady na vytápění nebo spotřebu vody
 • kontrola termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje nebo kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením

Kromě konkrétně vyjmenovaných činností se do drobných oprav počítají i další, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne 1 000 Kč.

Limit nákladu se vypočte jako součet nákladů za drobné opravy, nesmí přesáhnout částku 100 Kč na m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok.

Není vyloučeno, aby si pronajímatel (majitel) a nájemce (nájemník) sjednali menší rozsah těchto povinností, než stanoví nařízení vlády, případně aby se dohodli, že se nájemce nebude na údržbě a drobných opravách podílet vůbec. Nelze si však dohodnout větší rozsah povinností.

Do plochy se kromě samotného bytu počítají i další prostory, které nájemce užívá výhradně (přičemž plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a plocha balkonů, lodžií a teras se započítá pouze jednou polovinou).