AML zákon z pohledu prodávajícího a kupujícího

18.06.2021

AML zákon je zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (proti praní špinavých peněz). Určuje, kdo je v realitním obchodu jsou povinné osoby a osoby identifikované.

Mezi povinné osoby v našem případě patří mimo jiné i realitní zprostředkovatelé, právníci, notáři a finanční společnosti poskytující úvěry. 

Identifikované osoby jsou pak všichni účastníci obchodu, což znamená prodávající i kupující, ručitelé na úvěr, atd. Realitní zprostředkovatel je povinnen všechny osoby případu identifikovat dle OP, kde je povinnen ukládat záznam o identifikaci osob po dobu 10 let (ze zákona je nejjednodušší způsob okopírovat nebo oskenovat OP se souhlasem s pořízením fotokopie). Totéž je pak povinen učinit i advokát či notář při sepisu Kupní smlouvy nebo smlouvy o úschově.

Jako zprostředkovatel jsem ze zákona povinna zjistit:

- u kupujícího původ prostředků určených ke koupi (úvěr, vlastní zdroje, dědictví, a jiné)

- u prodávajícího pak záměr, co chce s utrženými prostředky dále dělat a jak se k nemovitosti dostal (nabývací titul od koupě, další investice do nemovitostí a jiné)

- u právnických osob skutečného majitele, a u něj opět původ nebo záměr

- zda účastník je/není politicky exponovaná osoba

- zda účastník není sankčním seznamu

- zda účastník je/není hledaná osoba a pod.

Podezřelý obchod

Je-li nám na obchodě něco podezřelého, účastník se nedá jednoznačně identifikovat, účastník obchodu nechce spolupracovat a nechce předložit doklad totožnosti, máme dvě možnosti. Obchod uskutečnit s jiným kupujícím nebo vše nahlásit FAÚ.

V případě, že bychom tak neučili, hrozila by nám pokuta. Proto chceme požádat o součinnost při obchodu. Bude to jednodušší pro Vás i pro mě a advokáta.

Máte-li k tomu ještě nějaký dotaz, neváhejte, a zavolejte mi, ráda to s Vámi proberu u kávičky někde ve Vaší oblíbené restauraci nebo i třeba u mě v kanceláři.

Hezký zbytek dne přeji

Biernatová Jitka, 733726910