Koupili jste v roce 2020 nemovitost?

Potřebujete s přiznáním pomoct?

Zavolejte mi na tel. č. 733726910 nebo vyplňte přiložený formulář, ozvu se Vám zpět (ve zprávě uveďte tel. kontakt na Vás pro urychlení).

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketing v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů..

Na podání daňového přiznání z nemovitosti je čas jen do konce měsíce ledna 2021. Letos máme na podání daně z nemovitosti trochu více času kvůli covidu, ale doporučuji to neodkládat. V některých případech je ovšem možné využít výjimky.

Jak tedy postupovat, aby bylo daňové přiznání odevzdáno včas a správně?

Vlastníkům nemovitosti přikazuje zákon hradit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o bytové jednotky, stavby a pozemky evidované v katastru nemovitostí. Termín úhrady je stanoven na konec května. Pokud byla nabyta nemovitost v roce 2020 vzniká povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna 2021  (letos + 2 měsíce) a uhradit vyměřenou daň nejpozději 31. května stejného roku.

Může se to však týkat i majitelů, kteří vlastní nemovitost již delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Tím se myslí přístavba, změna pole na stavební pozemek a jiné změny, které ovlivňují hodnotu nemovitosti. Pokud se majitele nemovitosti přiznání týká, měl by jej včas podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, zaslat poštou, nebo elektronicky. Majitelé aktivní datové schránky jsou povinni zaslat přiznání elektronicky. V případě odeslání poštou se vždy uznává datum podání na poště.

Pokuta za nepodání daňového přiznání

Finanční úřad zpravidla pár dní zpoždění odpouští bez pokuty. Pokud je zpoždění delší než 5 dní, tak pravděpodobně majitel zaplatí penále. Úroky z prodlení pak dosahují 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení a dosáhne maximálně pěti procent daně. Vždy hodně záleží na finančním úřadě, jak vyhodnotí situaci.

Daňové přiznání se týká každý rok mnoha lidí, proto je dobré nenechávat vše na poslední chvíli. Poslední dny se navíc mohou tvořit na finančních úřadech fronty. Stejně tak je dobré počítat s případnou omezenou pracovní dobou jednotlivých úřadů.