Co makléř MUSÍ aneb realitní zákon je tu

Realitní zákon pro makléře znamená povinnosti. Historicky poprvé stát tuto činnost řekněme reguluje a udává ji některá zásadní pravidla. Tady jsou dvě zásadní a základní věci, které makléř od roku 2020 musí. 

Pojištění!

Mimo jiné se jedná o povinnost každého realitního zprostředkovatele mít po celou dobu výkonu své činnosti pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu, přičemž limit pojistného plnění musí být nejméně 1 750 000,- Kč na jednu pojistnou událost, a minimálně 3 500 000,- Kč v případě souběhu více pojistných událostí. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 1.března 2020.

Kvalifikace!

Druhým požadavkem kladeným na realitní zprostředkovatele jsou kvalifikační dovednosti, které musejí splnit realitní zprostředkovatelé, kteří chtějí v poskytováním těchto služeb pokračovat i po účinnosti nového zákona. Tyto osoby musejí před uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. před 1. červencem 2020, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. V případě, že k tomu nedojde, oprávnění těchto osob v rámci volné ohlašovací živnosti zanikne."

Covid-19 a posuny v účinnosti tohoto zákona

Díky koronaviru byly všechny povinnosti posunuty.

Protože jsem neměla žádný problém výše uvedené podmínky jak na kvalifikaci tak i pojištění splnit, učinila jsem tak hned v březnu 2020.